Kilpailujärjestäjille: rally-tokokilpailun toimihenkilöt

Kilpailun 0-koirakko

Koira, joka on mukana kilpailussa, ei voi ennen omaa kilpailuluokkaansa ja -vuoroansa toimia 0-koirana. Esim. jos koira kilpailee voittajaluokassa, se ei voi olla 0-koirana mestariluokassa, jos mestariluokka kilpaillaan ennen voittajaluokkaa.

Rajoite ei koske koiranohjaajaa. Ohjaaja voi olla 0-koirakkona toisen koiran kanssa, vaikka kilpailisi myöhemmin muissa luokissa. Esim. jos ohjaaja kilpailee koiransa B kanssa voittajaluokassa, ohjaaja voi olla 0-koirakkona koiransa A kanssa mestariluokassa, vaikka mestariluokka kilpailtaisiin ennen voittajaluokkaa.

Koiranohjaaja

Koiranohjaaja saa jääviyssääntöjen puitteissa toimia kilpailussa kaikissa toimihenkilötehtävissä ennen omaa kilpailuluokkaansa sekä kilpailuluokkansa jälkeen.

Lisätietoa: Kennelliiton yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja sekä Palveluskoiraliiton tarkennukset kokeiden ja kilpailujen järjestämisestä.