Rally-Tokoyhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 30.11.2021 klo 19:00

Kokous järjestetään etäyhteyksillä Teamsin välityksellä. 

Osallistuaksesi kokoukseen laita sähköpostia puheenjohtaja @ rally-toko.fi viimeistään ma 29.11.2021

Yhdistyksen syyskokouksen asialista: 

  1. hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
  3. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat (2)
  4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
  6. esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten
  7. valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi toimikaudeksi
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varajäsen joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista  
  10. vahvistetaan nimenkirjoitusoikeudet yhdessä ja/tai erikseen.