Rally-Tokoyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 18.11.2017 klo 17.00

Paikkana on Nobodys Dog Sportin halli.  Holintie 10, Hyvinkää

 

Esityslista

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

     -puheenjohtaja

     -sihteeri

     -pöytäkirjantarkastajat (2)

     -ääntenlaskijat (2)

3. Valtakirjojen tarkistus

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä

toimintasuunnitelma 2018

7. Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat seuraavalle tilikaudelle

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen