Eri tasoluokissa käytettävät kyltit

iPad -käyttäjät huomio: iOS:n Safari-oletusselain saattaa esittää kuvia satunnaisessa järjestyksessä. Jos selain lataa kylttikuvat omituisen näköisessä järjestyksessä, niin kokeile sivun uudelleenlatausta, käytä toista selainta kylttien katseluun tai lue kylttikuvaukset pdf-linkkien takaa!  PDF:t näyttävät aina oikean sisällön.

 

Alokasluokka

Tulostettavat kyltit (PDF)
Tulostettavat kylttiselosteet (PDF)
1 Ratasuoritus alkaa lähtökyltiltä.
Koirakko asettuu lähtökyltille perusasentoon, koira istuu ohjaajan vasemmalla sivulla. Tuomari antaa lähtöluvan ohjaajan vastattua myöntävästi ”valmis”-kysymykseen.
Ajanotto käynnistyy, kun koira tai ohjaaja ohittaa lähtökyltin.
2

*
**
Maalikyltti ohitetaan edellisen tehtäväkyltin määräämällä vauhdilla ja seuraamispuolella.
Ajanotto ja ratasuoritus loppuvat, kun koirakko on ohittanut maalikyltin.
3

*
**
Koirakko tekee 90 asteen tiukan käännöksen oikealle kyltin edessä.
ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.
4

*
**
Koirakko tekee 90 asteen tiukan käännöksen vasemmalle kyltin edessä.
ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.
5


**
Koirakko tekee 270 asteen tiiviin käännöksen oikealle kyltin edessä.
6


**
Koirakko tekee 270 asteen tiiviin käännöksen vasemmalle kyltin edessä.
7


**
Koirakko tekee tiiviin täyskäännöksen oikealle kyltin edessä.
8


**
Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen vasemmalle kyltin edessä.
9


Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen kyltin edessä. Ohjaajan kääntyessä paikoillaan vasemmalle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle.
10


**
Koirakko tekee tiiviin 360 asteen käännöksen oikealle.
11


**
Koirakko tekee tiiviin 360 asteen käännöksen vasemmalle.
12

*
**

Koirakko etenee pysähtymättä seuraavalle kyltille niin, että kulkunopeus hidastuu selkeästi koirakon normaalista kävelyvauhdista.

ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

13

*
**

Koirakko etenee tasaista vauhtia seuraavalle kyltille niin, että kulkunopeus nopeutuu selkeästi koirakon normaalista kävelyvauhdista.

ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

14

*
**

Koirakko palaa normaaliin kävelyvauhtiin.

ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

15 Ohjaaja astuu kyltin jälkeen askeleen oikealle etuviistoon koiran seuratessa liikettä. Koirakko jatkaa kyltiltä suoraan eteenpäin.
16

*
**

Spiraali jää koirakon oikealle puolelle. Koirakko kiertää ensimmäiseksi kaikki kolme merkkiä, sitten kaksi lähintä kylttiä ja viimeiseksi lähimmän. Merkkien välit ovat 1,5 m - 2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.

ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

17

*
**

Spiraali jää koirakon vasemmalle puolelle. Koirakko kiertää ensimmäiseksi kaikki kolme merkkiä, sitten kaksi lähintä kylttiä ja viimeiseksi lähimmän. Merkkien välit ovat 1,5 m - 2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.

ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

18

*
**

Pujottelu suoritetaan aina aloittaen ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Merkkejä on tehtävässä neljä. Merkkien välit ovat 1,5 m - 2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.

Voittaja- ja mestariluokassa voidaan merkkien sijaan käyttää henkilöitä.

ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

19

*
**

Pujottelu suoritetaan aina aloittaen ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Merkkejä on tehtävässä neljä. Merkkien välit ovat 1,5 m - 2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.

Voittaja- ja mestariluokassa voidaan merkkien sijaan käyttää henkilöitä.

ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

20 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle.
21 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle.
22 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle perusasentoon istumaan.
23 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle perusasentoon istumaan
24

*
**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Ohjaaja astuu yhden askeleen eteenpäin ja pysähtyy, sitten kaksi askelta ja pysähtyy, lopuksi kolme askelta ja pysähtyy. Koira seuraa vierellä ja ohjaajan pysähtyessä istuu perusasentoon. Askeleen pituus on vähintään ohjaajan yhden jalkapohjan mitta.
25

*
**
Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Ohjaaja peruuttaa yhden askeleen ja pysähtyy, sitten kaksi askelta ja pysähtyy, lopuksi kolme askelta ja pysähtyy. Koira kulkee mukana ja ohjaajan pysähtyessä istuu ohjaajan eteen. Lopuksi koira palaa ohjaajan sivulle.
26

*
**
Koira istuu perusasentoon ohjaajan pysähtyessä kyltille.
27

*
**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koirakko etenee tasaista vauhtia seuraavalle kyltille, niin että kulkunopeus nopeutuu selkeästi koirakon normaalista kävelyvauhdista.
28

*
**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koiran istuessa paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri lopuksi pysähtyen koiran viereen.
29

*
**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koira ohjataan makuuasentoon niin, että koiran kyynärpäät osuvat maahan. Koiran on lähdettävä kyltiltä suoraan makuuasennosta.
30

*
**
Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan suoraan liikkeestä makuuasentoon niin, että koiran kyynärpäät osuvat maahan. Koiran on lähdettävä kyltiltä suoraan makuuasennosta.
31

*
**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koira ohjataan makuuasentoon niin, että koiran kyynärpäät osuvat maahan. Koiran maatessa paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri lopuksi pysähtyen koiran viereen. Koiran on lähdettävä kyltiltä suoraan makuuasennosta.

* Tehtävää voidaan käyttää voittajaluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.

** Tehtävää voidaan käyttää mestariluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.

 

Avoin luokka

Tulostettavat kyltit
Tulostettavat kylttiselosteet
40


**
Houkutuksessa koirakko kiertää kahdeksikon kahden merkin ympäri tuomarin määräämässä järjestyksessä. Liikkeen suoritus päättyy kahdeksikon keskelle. Merkkien ja houkutusten etäisyys on toisistaan 1,5 m-2 m. Houkutukset sijaitsevat kahdeksikon puolivälissä.
41

*
**
Koira ohjataan hyppyesteen yli. Tarvittaessa ohjaaja voi ottaa juoksuaskelia kyltiltä alkaen ja 2 metriä esteen jälkeen. Hyppyesteen etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai tehtäväkyltti on kiinni esteessä.
42


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koirakko tekee 90 asteen tiukan käännöksen oikealle kyltin edessä. Ohjaaja kääntyy paikallaan. Lopuksi koira istuu perusasentoon.
43


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koirakko tekee 90 asteen tiukan käännöksen vasemmalle kyltin edessä. Ohjaaja kääntyy paikallaan. Lopuksi koira istuu perusasentoon.
44 Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koira jää paikalleen ohjaajan kääntyessä 90 astetta oikealle ja astuessa askeleen eteenpäin. Koira kutsutaan ohjaajan vasemmalle sivulle perusasentoon.
45


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen oikealle. Ohjaaja kääntyy paikallaan.
46


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen vasemmalle. Ohjaaja kääntyy paikallaan.
47


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen oikealle. Ohjaaja kääntyy paikallaan. Lopuksi koira istuu perusasentoon.
48


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen vasemmalle. Ohjaaja kääntyy paikallaan. Lopuksi koira istuu perusasentoon.
49 Koirakko pysähtyy perusasentoon välittömästi kyltin jälkeen. Ohjaaja astuu kyltin takana askeleen suoraan oikealle koiran seuratessa liikettä rintamasuuntansa säilyttäen. Lopuksi koira istuu perusasentoon. Koirakko jatkaa kyltiltä suoraan eteenpäin.
50 Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta vasemmalle sivulle perusasentoon istumaan.
51 Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle perusasentoon istumaan.
52


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koira ohjataan makuuasentoon, niin että koiran kyynärpäät osuvat maahan. Koira ohjataan perusasentoon istumaan.
53


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koira ohjataan seisomaan. Koiran seistessä paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri lopuksi pysähtyen koiran viereen.
54 Ohjaajan kulkiessa suoraan eteenpäin koira pyörähtää 360 astetta vasemmalle ohjaajan pysähtymättä. Pyörähdyksen jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan vasemmalla puolella.

* Tehtävää voidaan käyttää voittajaluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.

** Tehtävää voidaan käyttää mestariluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.

 

Voittajaluokka

Tulostettavat kyltit
Tulostettavat kylttiselosteet
60


**
Käytösruudussa koirakko odottaa voittajaluokassa 2 ja mestariluokassa 3 minuuttia. Tuomari määrää koiran VOI-luokassa istumaan tai makaamaan, MES-luokassa istumaan, makaamaan tai seisomaan ohjaajan eteen tai sivulle. Käytösruudun tulee sijaita kehän välittömässä läheisyydessä ja se suoritetaan heti oman ratasuorituksen jälkeen seuraavan koirakon suorittaessa rataa.
61


**
Kyltille tultaessa koirakko lähtee pysähtymättä peruuttamaan suoraan taaksepäin ohjaajan kolmen askeleen verran. Askeleen pituus on vähintään ohjaajan yhden jalkapohjan mitta.
62


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koira ohjataan seisomaan ja sitten makuuasentoon, niin että koiran kyynärpäät osuvat maahan. Koiran on lähdettävä kyltiltä suoraan makuuasennosta.
63


**
Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Koira ohjataan seisomaan ja sitten istumaan.
64


**
Koira pysäytetään seisomaan ohjaajan pysähtymättä. Koiran seistessä paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri. Lopuksi koira lähtee seuraamaan ohjaajan pysähtymättä.
65

*
**
Koira ja ohjaaja tekevät tiukan täyskäännöksen oikealle. Käännöksen jälkeen koiran seuraamispuoli on vaihtunut.
66

*
**
Koira ja ohjaaja tekevät tiukan täyskäännöksen vasemmalle. Käännöksen jälkeen koiran seuraamispuoli on vaihtunut.
67 Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen, niin että ohjaajan kääntyessä paikoillaan vasemmalle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle. Koirakko toistaa täyskäännöksen, jolloin kulkusuunta palautuu. Ohjaaja saa ottaa käännösten välissä korkeintaan kaksi askelta
68

*
**
Koira ohjataan kulkemaan ohjaajan jalkojen välistä, jolloin koiran seuraamispuoli vaihtuu. Koira ei saa pysähtyä liikkeen suorituksen aikana.
69

*
**
Koira ohjataan vaihtamaan seuraamispuolta ohjaajan selän takaa. Koira ei saa pysähtyä liikkeen suorituksen aikana.

* Tehtävää voidaan käyttää voittajaluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.

** Tehtävää voidaan käyttää mestariluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.

KYLTTEJÄ 71 – 77 KÄYTETÄÄN RADALLA
KOIRAN SEURATESSA OHJAAJAN OIKEALLA PUOLELLA
71 Ohjaaja astuu kyltille saavuttaessa askeleen suoraan vasemmalle koiran seuratessa liikettä rintamasuuntansa säilyttäen ohjaajan oikealla puolella. Koirakko jatkaa liikkeen jälkeen suoraan eteenpäin.
72 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan takakautta ohjaajan oikealle sivulle.
73 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan oikealta ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle.
74 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan takakautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan.
75 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan oikealta ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan.
76 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira istuu ohjaajan oikealle sivulle. Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan takakautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan.
77 Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira istuu ohjaajan oikealle sivulle. Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Koira ohjataan oikealta ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan.

Mestariluokka

Tulostettavat kyltit
Tulostettavat kylttiselosteet
81


**
Ohjaaja lähettää koiran kulkemaan kulkulinjansa yli etuviistoon, jolloin koiran seuraamispuoli muuttuu. Koira ei saa pysähtyä liikkeen suorituksen aikana.
82


**
Koira ja ohjaaja tekevät tiukan täyskäännöksen toisistaan poispäin kääntyen. Käännöksen jälkeen koiran seuraamispuoli on vaihtunut.
83


**
Koira ja ohjaaja tekevät tiukan täyskäännöksen toisiaan kohti kääntyen. Käännöksen jälkeen koiran seuraamispuoli on vaihtunut.
84


**
Koira kulkee reippaasti tunnelin läpi. Tarvittaessa ohjaaja voi ottaa juoksuaskelia kyltiltä alkaen ja 2 metriä tunnelin jälkeen. Tunneli voi olla suora tai taivutettuna kerran tai kahdesti. Koiran seuratessa vasemmalla on tunneli taivutettuna oikealle ja päinvastoin. Tunnelin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai tunnelin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.
85


**
Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen seisomaan koiran kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Ohjaajan seistessä paikallaan, koira ohjataan peruuttamaan ohjaajasta suoraan poispäin vähintään kolmen koiran mitan verran. Lopuksi koira palaa ohjaajan sivulle.
86


**
Koira ohjataan hyppyesteiden yli. Tarvittaessa ohjaaja voi ottaa juoksuaskelia kyltiltä alkaen ja 2 metriä esteiden jälkeen. Sarjaesteessä voi olla 2 tai 3 estettä suorassa tai kääntyvässä linjassa. Ensimmäisen hyppyesteen etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai hyppyesteen on oltava kiinni tehtäväkyltissä.
87


**
Koira ohjataan suoraan liikkeestä makuuasentoon ohjaajan pysähtymättä. Koiran maatessa paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri. Koiran on lähdettävä kyltiltä suoraan makuuasennosta seuraamaan ohjaajan pysähtymättä.
88


**
Koira ohjataan suoraan liikkeestä istumaan ohjaajan pysähtymättä. Ohjaaja jatkaa kulkuaan seuraavalle kyltille. Seuraavan kyltin tulee olla "liikkeessä kutsu koira".

89


 

Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Ohjaajan seistessä paikallaan, koira lähetetään merkille seisomaan, korkeintaan 1m päähän merkistä. Koiran seistessä paikallaan ohjaaja kulkee seuraavalle kyltille. Merkki sijoitetaan 5 m päähän kyltistä 45 astetta vasemmalle. Seuraavan kyltin tulee olla "liikkeessä kutsu koira".
90


**
Ohjaaja kutsuu koiraa pysähtymättä kyltinsuorituspaikalla. Koira tulee kutsusta nopeasti ohjaajan sivulle seuraamaan ohjaajan jatkaessa kulkuaan. Ohjaajan on sovitettava kulkunopeutensa niin, että koira ehtii seuraamaan ennen seuraavaa tehtävää. koiran seuraamispuoli on edellistä tehtävää vastaava.

** Tehtävää voidaan käyttää mestariluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.

KYLTTEJÄ 91 – 95 KÄYTETÄÄN RADALLA
KOIRAN SEURATESSA OHJAAJAN OIKEALLA PUOLELLA
91 Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen kyltin edessä. Ohjaajan kääntyessä paikoillaan oikealle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle.
92 Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen, niin että ohjaajan kääntyessä paikoillaan oikealle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle. Koirakko toistaa täyskäännöksen, jolloin kulkusuunta palautuu. Ohjaaja saa ottaa käännösten välissä korkeintaan kaksi askelta.
93 Ohjaajan pysähtyessä kyltille koira istuu ohjaajan oikealle sivulle. Koira jää paikalleen ohjaajan kääntyessä 90 astetta vasemmalle ja astuessa askeleen eteenpäin. Lopuksi koira kutsutaan ohjaajan oikealle sivulle istumaan.
94 Ohjaajan pysähtyessä kyltille koira istuu ohjaajan oikealle sivulle. Ohjaaja astuu askeleen suoraan vasemmalle koiran seuratessa liikettä rintamasuuntansa säilyttäen. Lopuksi koira istuu ohjaajan oikealle sivulle. Koirakko jatkaa kyltiltä suoraan eteenpäin.
95 Ohjaajan kulkiessa suoraan eteenpäin, koira pyörähtää 360 astetta oikealle ohjaajan pysähtymättä. Pyörähdyksen jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan oikealla sivulla.