Vinkkejä liikkeiden suorituksiin

1. Ohjaajan askeleen mitta

 • Askeleen mitta on vähintään ohjaajan yhden jalkapohjan mitta, eli askelten väliin jää tyhjää tilaa ohjaajan jalkapohjan mitan verran.
 • Koskee tehtäviä 15, 24, 25, 44, 49, 61, 71, 93 ja 94, joissa ohjaajan askelten lukumäärä on määrätty.

 

Askeleet 


 

Sivuaskeleet

 


2. Koiran ylimääräiset liikkeet tai väärä rintamasuunta

 • -10 TVÄ: Koira on väärässä asennossa (istu / seiso / maahan) tai sen rintamasuunta on väärin (yli 90 astetta vino) tehtävänsuorituksen aikana tai kylttien välisen seuraamisen aikana.

3. Käännökset

 • Kiinnittäkää huomiota ohjaajan ja koiran rintamasuunnan säilymiseen käännöksissä.
 • Käännöstehtävät ovat seuraamisliikkeitä ja seuratessa koiran tulee säilyttää ohjaajan mukainen rintamasuunta.
 • Käännösten tulee olla yhtäaikaisia (poikkeus AVO44, MES93). On erityisen tärkeää, että ohjaaja ja koira aloittavat käännöksen yhtä aikaa, eli ei niin, että koira kääntyy ensin ja ohjaaja perässä.

4. Käytösruutu

 • -10 TVÄ: Koira vaihtaa asentoa (istu / seiso / maahan), koira ei säilytä paikkaansa tai rintamasuuntaansa tehtävän aikana (yli 90 astetta vino).
 • HYL KÄY: Koirakko ei suorita käytösruutua tuomarin määräämällä tavalla = Koiran asento tai sijainti on väärin tai rintamasuunta on yli 90 astetta vino käytösruudun suorituksen alkaessa.
 • HYL POIS: Koira poistuu käytösruudun suoritusalueelta. Myös, jos koira yrittää poistua ja ohjaaja estää sen hihnalla.
  • Koira poistuu selkeästi paikaltaan. Paikaltaan siirtymisessä otetaan huomioon koiran koko, tämän vuoksi tarkkaa etäisyyttä, joka katsotaan poistumiseksi, ei voida etukäteen määritellä.
 • Muut virhetyypit vastaavasti kuin muissakin tehtävissä.

5. Pyörähdys

 • Pyörähdys suoritetaan liikkeen suorituspaikalla. Liikkeen suoritus saa alkaa tarpeen vaatiessa hiukan ennen suorituspaikkaa, jotta koira ehtii suorittaa pyörähdyksen sulavasti. Tärkeintä on, että ohjaajan liike on jatkuva, ohjaaja ei hidastele tai pysähdy, ja koiran pyörähdys tapahtuu sujuvasti seuraamisen lomassa.
 • Liikkeen ajoitus on väärin, jos se tehdään väärässä kohtaa rataa, eli jos liike on päättynyt ennen kuin koirakko on ehtinyt suorituspaikalle, tai jos liike alkaa vasta kun koirakko on jo kokonaan suorituspaikan ohi.

6. Uusiminen

 • Ohjaajan tulee selkeästi ilmoittaa tuomarille uusivansa tehtävän.
 • Uusiminen tulee tehdä viimeistään tehtävän suorituksen päättyessä, ennen kuin ohjaaja poistuu tehtävän suoritusalueelta.
 • Jos ohjaaja on jo siirtymässä kohti seuraavaa tehtävää, ei edellistä tehtävää voi enää palata uusimaan. (Ohjaaja ei voi tehdä kahta tehtävää yhtä aikaa.) Poikkeuksena MES89 (merkille lähetys) ja MES88 (liikkeestä istu, jätä koira) -tehtävät, jotka voi uusia ennen kuin ohjaaja on seuraavan tehtävän, MES90 (liikkeessä kutsu koira), suoritusalueella tai kutsunut koiraa.
 • Lähestyminen uusittavaan tehtävään tehdään edellisen tehtävän suoritusalueelta, sillä tehtävien välinen seuraaminen arvostellaan ja merkitään seuraavan tehtävän kohdalle.
  • Jos koirakko ei palaa edellisen tehtävän suoritusalueelle saakka: -3 OV
  • Jos koirakko ei poistu uusittavan tehtävän alueelta lainkaan: -10 TVÄ
  • Uusiminen nollaa kaikki vähennykset ko. tehtävään liittyen, poislukien kontrollivirheet, jotka jäävät uusimisesta huolimatta voimaan. Hylkääviä virheitä, ESTE-virhettä, kyltin/merkin kaatumista, käytösruutua ja MES90 (liikkeessä kutsu koira) ei voi uusia. Nämä vähennykset jäävät uusimisesta huolimatta voimaan.

6.1 Uusimisen suorituksen kannalta ei ole merkitystä

 • ottaako ohjaaja koiran perusasentoon vai ei ennen uutta lähestymistä kohti uusittavaa tehtävää
 • kiertääkö ohjaaja edellisen tehtävän kylttitelineen vai ei ottaessaan uuden lähestymisen kohti uusittavaa tehtävää.

6.2 Lähtö-tehtävän uusiminen

 • Jos ohjaaja, saatuaan tuomarilta lähtöluvan, haluaa uusia lähtö-tehtävän esimerkiksi koiran väärän asennon vuoksi, hänen tulee ilmoittaa uusimisesta selkeästi ja ottaa muutama askel taaksepäin (tai sivulle, riippuen lähtö-tehtävän sijainnista kehässä), tulla uudestaan tehtävän suorituspaikalle, pyytää koira perusasentoon ja lähteä tämän jälkeen suorittamaan rataa.
 • Tuomari ei toista lähtöluvan antoa.

7. Epätarkka ohjaaminen – käden laittaminen taskuun

 • Jos ohjaaja laittaa ratasuorituksen aikana käden – tai vaikka vain sormen – taskuun (esim. korjatakseen hihnan paremmin taskuun tai rapistellakseen lelua/makupaloja), tekee ohjaaja ratavirheen. Tämä arvostellaan kaikissa kilpailuluokissa HYL TVÄ. Tuomari ei voi tietää mitä taskussa on tai mitä taskussa tapahtuu.
 • Ohjaajan tulee huolehtia, ennen kilpailukehään tuloa, että taskuista ei roiku mitään niiden ulkopuolella. Kilpailukehässä taskuista ei myöskään saa pudota mitään.
 • Samoin hänen tulee huolehtia, että koiran hihna on kunnolla taskun sisäpuolella (jollei ohjaaja ole kiinnittänyt hihnaa tiiviisti olan yli) ennen ratasuorituksen aloitusta kilpailuluokissa AVO, VOI ja MES.

8. Koiran hihna

8.1 Hihnan käyttö ALO-luokassa

 • Ohjaajan tulee pitää koiran hihnaa kädessään ratasuorituksen aikana. Hihnaa ei saa kiinnittää esim. juoksuvyöhön tai vartalon ympärille. Hihnaa saa vaihtaa kädestä toiseen ja se saa kulkea ohjaajan etu- tai takapuolelta. Hihnan tulee pysyä löysänä koko suorituksen ajan.
  • Jos hihna putoaa ohjaajan kädestä kesken ratasuorituksen, tulee siitä -10 OV.

8.2 Hihnan säilytys ratasuorituksen aikana kilpailuluokissa AVO, VOI, MES

 • Ohjaajan tulee pistää koiran hihna joko taskuun tai kiinnittää se tiiviisti olan yli. Hihnaa ei saa laittaa roikkumaan ohjaajan kaulan ympärille. Hihna ei saa häiritä koiran tai ohjaajan suoritusta.
 • Jos ohjaaja kuitenkin jättää hihnan roikkumaan vapaasti, sen häiritsevästä heilunnasta voidaan antaa -1-3 OV jokaisen tehtävän kohdalla.
 • Jos ohjaaja ottaa hihnan käteensä (esim. ottaa hihnan lukosta kiinni) estääkseen heilumisen, tulee tästä HYL TVÄ (kilpailuohjeen vastainen toiminta, hihnaa ei saa pitää kädessä).
 • Jos hihna tai vapaasti heiluva lukko aiheuttaa vaaraa koiralle, tuomari keskeyttää ratasuorituksen (eläinsuojelulaki), eikä suorituksesta saa tulosta.
 • Hihnan tippuminen taskusta tai olalta ratasuorituksen aikana on HYL TVÄ (kilpailuohjeen vastainen virhe). Hihnan tiputtaminen kädestä käytösruudun aikana -10 OV.

8.3 Hihnan käyttäminen palkkana

 • Koiran palkkaaminen (ruoalla tai lelulla) on kiellettyä kilpailukehän sisäpuolella. Sanallinen kehuminen on aina sallittua.
 • Jos ohjaaja palkitsee koiransa hihnalla (esim. koira saa tarttua hihnaan kiinni, hihnaa käytetään vetoleluna tms.), tämä katsotaan ”lelujen, makupalojen tai muiden palkkaamiseen tarkoitettujen välineiden käyttämiseksi kehässä” ja tuloksena on HYL TVÄ.

9. Koiran ohjaajaan nojailu, käteen kuonolla tökkiminen, ohjaajan varpaille astuminen, ohjaajan liikkumisen häirintä

 • Jos koira häiritsee tai estää ohjaajaa tönimällä, nojailemalla, tökkimällä käteen, astumalla ohjaajan varpaille, menemällä ohjaajan kulkulinjalle, hyppimällä ohjaajaa vasten, ovat nämä kontrollivirheitä, joista annetaan -1 KONTR.

10. Houkutukseen koskeminen

 • Houkutus = kaikki tehtävässä olevat houkutukset (esim. lelut, pallot, ruoka)
 • Jos koira karkaa ratasuorituksen aikana houkutustehtävälle, arvostellaan se sen mukaisesti mitä kaikkea tilanteen aikana tapahtuu
 • Houkutustehtävän suorituksen aikana koira koskee kerran johonkin houkutuksista: -3 KONTR
 • Houkutustehtävän suorituksen aikana koira koskee kaksi kertaa johonkin houkutuksista: -10 TVÄ
 • Muita virheitä houkutustehtävän suorituksen aikana voivat olla esim. seuraamisessa tai koiran ohjaamisessa tapahtuvat virheet

11. Koiran varusteet

 • Koiralla tulee olla kilpailukehässä sääntöjen mukaiset panta tai valjaat sekä talutin
 • Koira tuodaan kehään vääränlaisissa varusteissa: HYL TVÄ

12. HYL ESTE

 • Este = hyppyeste tai putki
 • HYL ESTE: jos koira suorittaa
  • hyppyesteen hyppäämällä/alittamalla väärässä kohdassa rataa (esim. karkaa hyppyesteelle)
  • menemällä putkesta läpi väärässä kohdassa rataa (esim. karkaa putkeen)
  • hyppyesteen tai putken väärästä suunnasta tehtävän suorituksen aikana
  • hyppyesteen alittamalla sen tehtävän suorituksen aikana
  • Jos koira tai ohjaaja kaataa esteen missä vaiheessa ratasuoritusta tahansa: HYL ESTE

13. Sivulle tulo kun koira on ohjaajan edessä

 • Koira saa suorittaa sivulle tulon seuraavilla tavoilla
  • koira tekee U-käännöksen, eli kulkee sivulle nenä edellä
  • koira tekee sivulle tulon peppu edellä (hyvä takapään käyttö)
  • koira tekee sivulle tulon hypähtämällä.