Regler för rallylydnad

Regler

Regler för rallylydnad (PDF)

Tävlingsdirektiv (PDF)

 

Momentskyltar för olika klasser

Nybörjarklass (ALO)

Utskriftvänliga skyltar (PDF)
Utskriftvänliga momentbeskrivningar ALO (PDF)
1 Banprestationen börjar vid startskylten.
 Vid startskylten intar ekipaget grundposition, hunden sitter vid förarens vänstra sida.  Domaren ger startlov efter att föraren svarat klar på frågan är du redo. 
Tidtagningen startar när hunden eller föraren passerar startskylten
2

*
**
Målskylten passeras med den fart och handlingssida som ekipaget hade vi föregående skylt. 
Tidtagningen stoppas när ekipaget har passerat målskylten
3

*
**
Ekipaget gör framför skylten en 90 graders snäv sväng till höger. ALO-MES: Skylten kan användas efter tempoväxlingsmoment
4

*
**
Ekipaget gör framför skylten en 90 graders snäv sväng till vänster. ALO-MES: Skylten kan användas efter tempoväxlingsmoment
5


**
Ekipaget gör framför skylten en 270 graders snäv sväng till höger
6


**
Ekipaget gör framför skylten en 270 graders snäv sväng till vänster
7


**
Ekipaget gör framför skylten en snäv helomvändning till höger 
8


**
Ekipaget gör framför skylten en snäv helomvändning tll vänster 
9


Ekipaget gör framför skylten en snäv helomvändning. Föraren svänger på ställe till vänster medan hunden rundar på yttre sidan till förarens vänstra sida 
10


**
Ekipaget gör en snäv 360 graders sväng till höger 
11


**
Ekipaget gör en snäv 360 graders sväng till vänster
12

*
**

Ekipaget förflyttar sig till nästa skylt utan att stanna, så att farten klart saktas ner från den normala gångfarten 

ALO-MES: Skylten kan användas efter tempoväxlingsmoment 

13

*
**

Ekipaget förflyttar sig med en jämn fart till följande skylt, så att farten klart ökar från den normala gångfarten 

ALO-MES: Skylten kan användas efter tempoväxlingsmoment 

14

*
**

Ekipaget återgår till normal gångfart 

ALO-MES: Skylten kan användas efter tempoväxlingsmoment 

15 Föraren stiger efter skylten ett steg snett framåt och hunden följer rörelsen. Ekipaget fortsätter från skylten rakt framåt 
16

*
**

Spiralen blir på ekipagets högra sida. Ekipaget rundar först alla tre märken, sedan de två närmaste skylten och till sist den närmaste. Mellanrummet mellan märkena är    1,5 m - 2 m  Avståndet mellan skylten och det första märket är minst 1,5m eller så skall märket vara fast i momentskylten

ALO-MES: Skylten kan användas efter tempoväxlingsmoment 

17

*
**

Spiralen blir på ekipagets vänstra sida.  Ekipaget rundar först alla tre märken, sedan de två närmaste skylten och till sist den närmaste. Mellanrummet mellan märkena är    1,5 m - 2 m  Avståndet mellan skylten och det första märket är minst 1,5m eller så måste märket vara fast i momentskylten

ALO-MES: Skylten kan användas efter tempoväxlingsmoment 

18

*
**

Slalomet utförs alltid så att man börjar på märkets högra sida. Momentet består av fyra märken. Mellanrummet mellan märkena är 1,5 m - 2 m  Avståndet mellan skylten och det första märket är minst 1,5m eller så måste märket vara fast i momentskylten

I segrar- och mästarklassen kan man i stället för märken använda människor

ALO-MES: Skylten kan användas efter tempoväxlingsmoment 

19

*
**

Slalomet utförs alltid så att man börjar på märkets högra sida. Momentet består av fyra märken. Mellanrummet mellan märkena är 1,5 m - 2 m  Avståndet mellan skylten och det första märket är minst 1,5m eller så måste märket vara fast i momentskylten

I segrar- och mästarklassen kan man i stället för märken använda människor

ALO-MES: Skylten kan användas efter tempoväxlingsmoment 

20 När föraren stannar vid skylten dirigeras hunden framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden dirigeras runt bakom föraren in till förarens vänstra sida   
21 När föraren stannar vid skylten dirigeras hunden framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden styrs på yttersidan till förarens vänstra sida. 
22 När föraren stannar vid skylten dirigeras hunden framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden dirigeras runt bakom föraren in till grundposition på förarens vänstra sida   
23 När föraren stannar vid skylten dirigeras hunden framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden styrs på yttersidan till grundposition på förarens vänstra sida. 
24

*
**
Ekipaget stannar i grundposition vid skylten. Föraren tar ett steg framåt, sedan två steg och stannar och till slut tre steg och stannar. Hunden följer med vid sidan och sätter sig i grundposition när föraren stannar. Stegen är minst längden av förarens fotlängd.
25

*
**
När föraren stannar vid skylten dirigeras hunden framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Föraren backar ett steg och stannar sedan två steg och stannar och till sist tre steg och stannar. Hunden följer med och när föraren stannar sätter sig hunden framför föraren. Till slut återvänder hunden till förarens sida.  
26

*
**
Hunden sätter sig i grundposition när föraren stannar vid skylten.  
27

*
**
Ekipaget stannar i grundposition vid skylten. Ekipaget förflyttar sig med en jämn fart till följande skylt, så att farten klart ökar från den normala gångfarten 
28

*
**
Ekipaget stannar i grundposition vid skylten. Medan hunden sitter på plats, går föraren motsols ett varv runt hunden och till slut stannar vid hundens sida.  
29

*
**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs i ligg position så att hundens armbågar tar i marken. Huden skall starta från liggposition.
30

*
**
När föraren stannat vi skylten styrs hunden i farten ner i ligg så att hundens armbågar tar i marken. Hunden skall starta från liggposition.
31

*
**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs i liggposition så att hundens armbågar tar i marken. Medan hunden ligger plats går föraren motsols ett varv runt hunden för att till sist stanna brevid hunden. Hunden skall starta ur liggposition.

* Momentet kan i segrarklassen användas när hunden följer på förarens högra sida.

** Momentet kan i mästarklassen användas i mästarklassen när hunden följer på högra sidan..

 

Öppenklass

Utskriftvänliga skyltar (PDF)
Utskriftvänliga momentbeskrivningar AVO (PDF)
40


**
I frestelsen rundar ekipaget  två märken i en formation av en åtta enligt domarens anvisning.  Momentets prestation slutar i mitten av åttan. Avståndet mellan märkena och frestelserna är 1,5 m – 2m. Frestelserna befinner sig halvvägs i åttan..
41

*
**
Hunden styrs över hopphindret. Vid behov kan föraren ta springsteg från skylten till 2 meter efter hindret. Avståndet mellan hopphindret och momentskylten är minst 1,5m eller så är momentskylten fast i hindret.
42


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Ekipaget gör framför skylten en snäv 90 graders sväng till höger. Föraren svänger på stället. Till slut sitter hunden i grundposition.
43


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Ekipaget gör framför skylten en snäv 90 graders sväng till vänster. Föraren svänger på stället. Till slut sitter hunden i grundposition.
44 Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden stannar kvar medan föraren svänger 90 grader åt höger och tar ett steg framåt. Hunden kallas in i grundposition på förarens vänstra sida.
45


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Ekipaget gör en snäv helomvändning till höger. Föraren svänger på stället.
46


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Ekipaget gör en snäv helomvändning till vänster. Föraren svänger på stället.
47


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Ekipaget gör en snäv helomvändning till höger. Föraren svänger på stället. Till slut sätter sig hunden i grundposition.
48


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Ekipaget gör en snäv helomvändning till vänster. Föraren svänger på stället. Till slut sätter sig hunden i grundposition.
49 Ekipaget stannar direkt efter skylten i grundposition . Föraren stiger bakom skylten ett steg rakt till höger, hunden följer med och bibehåller frontriktningen. Till slut sätter sig hunden i grundposition. Ekipaget fortsätter rakt fram från skylten.
50 Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden dirigeras bakom föraren in till grundposition på förarens vänstra sida.
51 Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden styrs via vänster yttersida till grundposition på förarens vänstra sida.
52


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs i liggposition så att armbågarna tar i marken. Hunden styrs och sitta i grundposition.
53


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs och stå. Medan hunden står på stället går föraren motsols ett varv runt hunden för att till sist stanna vid hundens sida.
54 Medan föraren förflyttar sig rakt framåt gör hunden en 360 graders snurr till vänster utan att föraren stannar. Efter snurren fortstätter hunden och följer föraren på dess vänstra sida.

* Momentet kan i segrarklassen användas när hunden följer på förarens högra sida.

** Momentet kan i mästarklassen användas i mästarklassen när hunden följer på högra sidan.

 

Segrarklass

Utskriftvänliga skyltar (PDF)
Utskriftvänliga momentbeskrivningar VOI (PDF)
60


**
I honnören väntar ekipaget 2 minuter i segrarklassen och 3 minuter i mästarklassen. Domaren bestämmer positionen och hunden skall i VOI-klassen sitta eller ligga, i MES-klassen sitta, ligga, eller stå framför eller på sidan av föraren. Honnören bör finnas i ringens omedelbara närhet och utförs direkt efter den egna banprestationen medan följande ekipage utför sin banprestation.
61


**
Vid ankomst till skylten backar ekipaget  rakt bakåt  tre stycken förarsteg utan att stanna. Steglängden är minst som en fotsula hos föraren. 
62


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs och stå och sedan i liggposition så att hundens armbågar tar i marken. Hunden skall starta direkt ur liggposition. 
63


**
Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs och stå och sedan och sitta.
64


**
Hunden stannar och stå utan att föraren stannar. Medan hunden står på ställe, rundar föraren hunden motsols. Till slut följer hunden med utan att föraren stannar.
65

*
**
Hunden och föraren gör en snäv helomvändning till höger. Efter svängen har hundens följsida bytt.
66

*
**
Hunden och föraren gör en snäv helomvändning till vänster. Efter svängen har hundens följsida bytt.
67 Ekipaget gör en snäv helomvändning så att föraren svänger på stället till vänster och hunden rundar bakom föraren till förarens vänstra sida. Ekipaget upprepar helomvändningen och då återställs färdriktningen. Föraren får ta max 2 steg mellan svängarna.
68

*
**
Hunden styrs att gå mellan förarens ben varpå hundens följsida byts. Hunden får ej stanna under prestationen.
69

*
**
Hunden styrs att byta följsida bakom ryggen på föraren Hunden får ej stanna under prestationen. 

* Momentet kan i segrarklassen användas när hunden följer på förarens högra sida

** Momentet kan i mästarklassen användas i mästarklassen när hunden följer på högra sidan.

SKYLTARNA 71 – 77 ANVÄNDS PÅ BANAN NÄR HUNDEN FÖLJER PÅ FÖRARENS HÖGRA SIDA
71 Vi ankomst till skylten stiger föraren ett steg rakt till vänster och hunden bör följa med och bibehålla frontriktningen på förarens höger sida. Ekipaget fortsätter efter momentet rakt framåt.
72 När föraren stannar vid skylten styrs hunden framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och frontriktningen mot föraren. Hunden dirigeras bakom föraren in till förarens högra sida.
73 När föraren stannar vid skylten styrs hunden framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och frontriktningen mot föraren. Hunden styrs via höger ytteresida till förarens höger sida.
74 När föraren stannar vid skylten styrs hunden framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden dirigeras bakom föraren in till grundposition på förarens högra sida.
75 När föraren stannar vid skylten styrs hunden framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden styrs via höger yttersida  till grundposition på förarens högra sida.
76 Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden dirigeras bakom föraren in till grundposition på förarens högra sida.
77 Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Hunden styrs framför och sitta med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Hunden styrs via höger ytteresida till grundposition på förarens högra sida.

Mästarklass

Utskriftvänliga skyltar (PDF)
Utskriftvänliga momentbeskrivningar MES (PDF)
81


**
Föraren skickar hunden snett framåt  att korsa färdriktning varav hundens följsida ändras. Hunden får ej stanna under momentets gång.
82


**
Hunden och föraren gör en snäv helomvändning ifrån varandra. Efter svängen har hundens följsida bytt.
83


**
Hunden och föraren gör en snäv helomvändning mot varandra. Efter svängen har hundens följsida bytt.
84


**
Hunden går kvickt genom tunneln. Vid behov kan föraren ta springsteg från skylten till 2m efter tunneln. Tunneln kan vara rak eller böjd en eller 2 gånger. När hunden följer på vänster sida skall tunneln böjas åt höger och vise versa. Tunnelns avstånd från skylten bör vara 1,5 m eller så bör tunneln vara fast i momentskylten.
85


**
När föraren stannar vid skylten styrs hunden framför och stå med nosen max 30 cm från föraren och fronten mot föraren. Medan föraren står på plats styrs hunden att backa från föraren rakt bakåt minst 3 hundlängder. Till slut styrs hunden till förarens sida.
86


**
Hunden styrs över hopphindren. Vid behov kan föraren ta springsteg från skylten till 2 meter efter hindren. I seriehoppet kan det finnas 2 eller 3 hinder i en rak eller böjd linje.  Avståndet mellan första hopphindret och skylten bör vara 1,5 m eller så bör skylten vara fast i hopphindret.
87


**
Hunden styrs rakt ner i ligg utan att föraren stannar. Medan hunden ligger går föraren motsols runt hunden. Hunden skall starta från liggpositionen och följa föraren utan att stanna.
88


**
Hunden kommenderas och sitta utan att föraren stannar. Föraren fortsätter till följande skylt. Följande skylt bör vara "liikkeessä kutsu koira".

89


Ekipaget stannar vid skylten i grundposition. Medan föraren står på plats skickas hunden till märket och stå, max 1 m ifrån märket. Medan hunden står stilla förflyttar sig föraren till följande skylt. Märket placeras i 45 graders vinkel och 5 m bort. Följande skylt bör vara "liikkeessä kutsu koira".
90


**
Utan att stanna kallar föraren in hunden vid skyltens utföringsplats. Hunden bör snabbt komma på inkallningen till förarens sida och följa denne i fortsätta färden. Föraren bör anpassa sin fart så att hunden hinner i kapp innan följande moment. Hundens följsida är samma som vid föregående skylt.

** Momentet kan i mästarklassen användas i mästarklassen när hunden följer på högra sidan

SKYLTARNA 91 – 95 ANVÄNDS PÅ BANAN NÄR HUNDEN FÖLJER PÅ FÖRARENS HÖGRA SIDA
91 Ekipaget gör framför skylten en snäv helomvändning. Föraren svänger på ställe till höger medan hunden rundar bakom föraren till förarens högra sida.
92 Ekipaget gör en snäv helomvändning så att föraren svänger på stället till höger och hunden rundar bakom föraren till förarens högra sida. Ekipaget upprepar helomvändningen och då återställs färdriktningen. Föraren får ta max 2 steg mellan svängarna.
93 När föraren stannar vid skylten sätter sig hunden vid förarens högra sida. Hunden stannar kvar medan föraren svänger 90 grader åt vänster och tar ett steg framåt. Hunden kallas in i till förarens högra sida och sitta.
94 När föraren stannar vid skylten sätter sig hunden vid förarens högra sida. Föraren stiger ett steg rakt till vänster, hunden följer med och bibehåller frontriktningen. Till slut sätter sig hunden vid förarens högra sida. Ekipaget fortsätter rakt fram från skylten.
95 Medan föraren förflyttar sig rakt framåt gör hunden en 360 graders snurr till höger utan att föraren stannar. Efter snurren fortstätter hunden och följer föraren på dess högra sida.