Ennakkoilmoitus: rally-tokon ylituomarikurssi keväällä 2018

Seuraava rally-tokon ylituomarikurssi järjestetään keväällä 2018. Kurssin järjestää Suomen Palveluskoiraliitto ja se pidetään Ylöjärvellä. Kurssipäivät ovat 17.-18.2, 17.-18.3 ja 14.-15.4. Osallistujilta edellytetään täysiaikaista läsnäoloa. Kurssille hyväksytään enintään 12 henkilöä. Kurssin johtajana toimii rally-tokon ylituomari Tiia Hämäläinen. Muut kouluttajat ovat rally-tokon ylituomarit Iiris Harju, Krista Karhu ja Hannele Pirttimaa.

Vaatimukset koulutukseen osallistuville

 • täytettävä Kennelliiton asettamat jäsenyysvaatimukset (Kennelliiton ja Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenyys)
 • vähintään 18 vuoden ikä
 • Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus
 • suorittanut ylituomarikurssi 1:n
 • kokenut, pätevöity rally-tokon koetoimitsija
 • on toiminut rally-tokon koulutusohjaajana (pätevöity rally-tokon koulutusohjaaja)
 • on osallistunut kilpailujen järjestelyihin
 • on kilpaillut itse tuloksekkaasti rally-tokossa, jossa tulos vähintään AVO-luokassa
 • yleistä luottamusta nauttiva, luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta ylituomarin tehtävään sopiva
 • riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet tuomarintehtävään
 • hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito
 • on kykeneväinen tuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen.

Valinnassa otetaan huomioon hakijan rally-tokoharrastuksen laatu ja laajuus, kilpailukokemus, alueellinen tuomaritarve sekä muut vaatimuksiin liittyvät seikat. Mikäli yhdistys suosittelee useampaa henkilöä tuomarikurssille, tulee puoltojärjestys mainita. Hakijan tulee täyttää vapaamuotoinen hakemus liitteineen (kopio YT1-kortista, harrastus-cv, koirayhdistyksen suositus, kennelpiirin puolto sekä kopiot toimitsija- ja koulutusohjaajakorteista). Vaatimusten tulee olla täytetyt ennen kuin hakuaika umpeutuu.

Kurssin hinta sekä hakuohjeet ilmoitetaan myöhemmin.