RALLY-TOKON VIRALLISTUMINEN

 

Aikataulu
Rally-tokosta tulee virallinen, Suomen Kennelliiton alainen koiraharrastuslaji 1.5.2014.

Kilpailujen ja kurssien anominen
Rally-tokokilpailut järjestetään ja anotaan 30.4.2014 saakka nykyisten sääntöjen mukaisesti. 1.5.2014 jälkeen pidettävät kilpailut, koetoimitsija- ja koulutusohjaajakurssit tullaan anomaan Kennelliiton sääntöjen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toukokuun 2014 kilpailut ja kurssit tulee anoa viimeistään joulukuussa 2013.

Kilpailujen ja kurssien anomisaikataulu:

 • 31.12. mennessä, kun kilpailu järjestetään seuraavana vuonna 1.5.–31.7.
 • 31.3. mennessä, kun kilpailu järjestetään 1.8.–31.12.
 • 31.8. mennessä, kun kilpailu järjestetään seuraavana vuonna 1.1.–30.4.

Kilpailujen anomisohje ajalle 1.5 - 31.12.2014: http://www.rally-toko.fi/sivusto/index/tiedotteet/rally-tokokilpailut-vuonna-2014.html

Kurssianomukset lähetetään Kennelliittoon Päivi Samuelssonille yllä mainitun anomisaikataulun mukaisesti. Sähköpostitse paivi.samuelsson[at]kennelliitto.fi, tai postitse SKL, Päivi Samuelsson, Kamreerintie 8, 02770 Espoo.

Vastaava koetoimitsija
Lajin virallistuessa jokaisessa kilpailussa tulee olla vastaava koetoimitsija. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa kilpailussa tulee olla vastuuhenkilö, joka on käynyt ja läpäissyt rally-tokon koetoimitsija 2 – kurssin. 

Koetoimitsijakurssit
Rally-tokon koetoimitsija 2 - ja koulutusohjaajakurssit anotaan Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Kursseja voivat järjestää Kennelliiton alaiset jäsenyhdistykset. Kurssien vetäjänä tulee olla ennen 1.5.2014 esim. TOKO:n ylituomari, 1.5.2014 jälkeen rally-tokoylituomari. 

Tulevia kursseja:

 • 18.1.2014 Ylöjärvi
 • 15.3.2014 Turku (ruotsinkielinen)
 • 30.3.2014 Oulu
 • 6.4.2014 Muurame

Kilpailutulokset
Ennen 1.5.2014 saavutetuista tuloksista säilyy ainoastaan koiran kilpailuluokka. Ennen virallistumispäivämäärää saavutetut koulutustunnukset tai valionarvot eivät säily eivätkä tule näkyviin KoiraNet-järjestelmään. Jotta koiran 30.4.2014 saavuttama kilpailuluokka säilyy, tulee koirakon kilpailla kahden vuoden sisällä lajin virallistumisesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun koira kilpailee 1.5.2014 jälkeen:

 • Koira voi kilpailla siinä kilpailuluokassa, jossa koira oli 30.4.2014. Ohjaaja luovuttaa vanhan kilpailukirjan ylituomarille, joka siirtää koiran kilpailuluokan uuteen kilpailukirjaan (jo saavutettuja tuloksia tässä kilpailuluokassa ei siirretä). 1.5.2014 jälkeen saavutetut tulokset ja koulutustunnukset merkitään KoiraNet-järjestelmään.
  • Esimerkki: Koira on 30.4.2014 saanut RTK2-koulutustunnuksen ja noussut voittajaluokkaan. Koira kilpailee 1.5.2014 voittajaluokassa. Ylituomari siirtää kilpailuluokan vanhasta kisakirjasta uuteen kisakirjaan. KoiraNet-järjestelmään merkitään kyseisen kilpailun tulos. Seuraava koulutustunnus, jonka koira voi saavuttaa ja joka voidaan merkitä KoiraNet-järjestelmään, on RTK3. (Koulutustunnusten lyhenteet saattavat muuttua lajin virallistumisen myötä.)
 • Koira voi aloittaa kilpailun uudestaan alokasluokasta. Tällöin kaikki 1.5.2014 jälkeen saavutetut tulokset ja koulutustunnukset merkitään KoiraNet-järjestelmään.
  • Esimerkki: Koira on 30.4.2014 saanut RTK2-koulutustunnuksen ja noussut voittajaluokkaan. Ohjaaja haluaa koiralleen näkyviin kaikki koulutustunnukset KoiraNet-järjestelmään. Koira ilmoitetaan kilpailuihin 1.5.2014 alokasluokkaan. Ohjaaja ei vie vanhaa kisakirjaa mukanaan kilpailuihin. Koirakko kilpailee sääntöjen mukaisesti alokasluokassa ja seuraava koulutustunnus, jonka koira voi saavuttaa, on RTK1. (Koulutustunnusten lyhenteet saattavat muuttua lajin virallistumisen myötä.)

Koulutusohjaajakurssit
http://www.rally-toko.fi/sivusto/index/tiedotteet/koulutusohjaajakurssien-suorittaminen-ja-sis%C3%A4lt%C3%B6.html

Ylituomarikurssit
Suomen ensimmäinen rally-tokon ylituomarikurssi on käynnissä. Kursseille voivat osallistua vain tällä hetkellä tuomareina toimivat, Rally-Tokoyhdistyksen pätevöimät tuomarit. Tulevista kursseista löydät tietoja täältä: http://www.rally-toko.fi/sivusto/index/tiedotteet/rally-tokon-ylituomareiden-koulutus.html .