Rally-Tokoyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 19.10.2019 klo 18.30

Jyväskylässä, koulutuskeskus Haukkuvaarassa. Valmetintie 11, 40420 Jyskä.

 

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

     -puheenjohtaja

     -sihteeri

     -pöytäkirjantarkastajat (2)

     -ääntenlaskijat (2)

3. Valtakirjojen tarkistus

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 2020

7. Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen