Rally-Tokoyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 24.11.2018 klo 18.00

Raumalla, Cafe Salissa. Kuninkaankatu 22, 26100 Rauma

 

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

     -puheenjohtaja

     -sihteeri

     -pöytäkirjantarkastajat (2)

     -ääntenlaskijat (2)

3. Valtakirjojen tarkistus

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 2018

7. Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat seuraavalle tilikaudelle

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen