Rally-Tokoyhdistyksen syyskokous pidetään lauantaina 28.11.2020 klo 17:30

Kokouspaikkana Jyväskylä, tarkempi paikka ilmoitetaan viimeistään 18.11.2020

Yhdistyksen kevätkokouksen asialista: 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) pöytäkirjantarkastajat (2)
d) ääntenlaskijat (2)

3. Valtakirjojen tarkistus

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 2021

7. Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen