1.1.2019 voimaantulleen sääntömuutoksen mukaiset kyltit

* Tehtävää voidaan käyttää voittajaluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.
** Tehtävää voidaan käyttää mestariluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.
V Vauhdinmuutostehtävä
P Pysäyttävä tehtävä

1

Ratasuoritus alkaa lähtötehtävältä. Ohjaaja seisoo suoritusalueella, koira istuu ohjaajan vasemmalla sivulla. Tuomari antaa lähtöluvan ohjaajan vastattua myöntävästi ”valmis”-kysymykseen. Ajanotto käynnistyy, kun koira tai ohjaaja ohittaa lähtötehtävän.


AVO-MES: Koira irrotetaan hihnasta ennen lähtölupaa.

2

*

**

Koirakko päättää ratasuorituksen kulkemalla maalitehtävän ohi edellisen tehtävän määräämällä vauhdilla ja seuraamispuolella. Ajanotto ja ratasuoritus loppuvat, kun koirakko on ohittanut maalitehtävän.


AVO-MES: Koira kytketään välittömästi maalitehtävän jälkeen.

3

*

**


Koirakko tekee yhdenaikaisesti 90 asteen tiiviin käännöksen oikealle
rintamasuuntansa säilyttäen.

ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

4

*

**

Koirakko tekee yhdenaikaisesti 90 asteen tiiviin käännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen.

ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

5

**

Koirakko tekee yhdenaikaisesti 270 asteen tiiviin käännöksen oikealle rintamasuuntansa säilyttäen.

6

*

**

Koirakko tekee yhdenaikaisesti 270 asteen tiiviin käännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen.

7

**

Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin täyskäännöksen oikealle rintamasuuntansa säilyttäen.

8

*

**

Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin täyskäännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen.
9 Koirakko tekee yhdenaikaisesti täyskäännöksen siten, että ohjaajan kääntyessä paikallaan vasemmalle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle.

10

**

Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin 360 asteen käännöksen oikealle
rintamasuuntansa säilyttäen.

11

*

**

Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin 360 asteen käännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen.

12

V

*

**

Koirakko hidastaa selkeästi kulkunopeuttaan normaalista kävelyvaudista. Hidas nopeus jatkuu seuraavalle vauhdinmuutostehtävälle tai maaliin.

13

V

*

**

Koirakko nopeuttaa selkeästi kulkunopeuttaan normaalista kävelyvauhdista. Juokseminen jatkuu seuraavalle vauhdinmuutostehtävälle tai maaliin.

14

V

*

**

Koirakko palaa normaaliin kävelyvauhtiin. Normaali kulkunopeus jatkuu seuraavalle vauhdinmuutostehtävälle tai maaliin.
15 Ohjaaja ohittaa tehtäväkyltin ja ottaa sivuaskeleen suoraan oikealle koiran seuratessa rintamasuuntansa säilyttäen.

Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

16

*

**

Spiraalin merkit jäävät koirakon oikealle puolelle. Koirakko kiertää ensimmäiseksi kaikki kolme merkkiä, sitten kaksi lähintä ja viimeiseksi lähimmän. Merkkien välit ovat 1,5-2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.


ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

17

*

**

Spiraalin merkit jäävät koirakon vasemmalle puolelle. Koirakko kiertää ensimmäiseksi kaikki kolme merkkiä, sitten kaksi lähintä ja viimeiseksi lähimmän. Merkkien välit ovat 1,5-2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.

ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

18

*

**

Pujottelu aloitetaan aina ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Merkkejä on tehtävässä neljä. Merkkien välit ovat 1,5-2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.
Voittaja- ja mestariluokassa voidaan merkkien sijaan käyttää henkilöitä.


ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

19

*

**

Pujottelu aloitetaan aina ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Merkkejä on tehtävässä neljä. Merkkien välit ovat 1,5-2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltistä.
Voittaja- ja mestariluokassa voidaan merkkien sijaan käyttää henkilöitä.

ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.

20

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle.

21

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle.

22

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle istumaan.

23

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle istumaan.

24

P

*

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Ohjaajan liikkuessa eteenpäin koira seuraa mukana. Ohjaaja astuu yhden askeleen eteenpäin ja pysähtyy, sitten kaksi askelta ja pysähtyy, lopuksi kolme askelta ja pysähtyy. Ohjaajan pysähtyessä koira istuu sivulle.

Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

25

P

*

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Ohjaajan liikkuessa eteenpäin koira seuraa mukana. Ohjaaja astuu yhden askeleen eteenpäin ja pysähtyy, koira seisoo ohjaajan sivulla. Ohjaaja ottaa kaksi askelta ja pysähtyy, koira istuu ohjaajan sivulle. Lopuksi ohjaaja ottaa kolme askelta ja pysähtyy, koira ohjataan makuuasentoon ohjaajan sivulle. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.

Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

26

P

*

**

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin. Ohjaaja peruuttaa yhden askeleen ja pysähtyy, sitten kaksi askelta ja pysähtyy, lopuksi kolme askelta ja pysähtyy. Koira kulkee mukana ja ohjaajan pysähtyessä istuu ohjaajan eteen. Lopuksi koira palaa ohjaajan sivulle.

Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

27

V

P

*

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koirakko lähtee etenemään seuraavalle tehtävälle selkeästi normaalia kävelyvauhtia nopeampaa kulkunopeutta. Juokseminen jatkuu seuraavalle vauhdinmuutostehtävälle tai maaliin.

28

P

*

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koiran istuessa paikallaan ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri pysähtyen lopuksi koiran viereen.

29

P

*

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan makuuasentoon. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.

30

P

*

**

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan suoraan liikkeestä makuuasentoon. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.

31

P

*

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan makuuasentoon. Koiran maatessa paikallaan ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri pysähtyen lopuksi koiran viereen. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.

32

P

*

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle.

33

*

**

Koirakko kiertää kahdeksikon kahden merkin ympäri tuomarin määräämällä tavalla.
Merkkien etäisyys toisistaan on 1,5 – 2 m.

34

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan kiertämään ohjaajan ympäri myötäpäivään. Koira ei saa pysähtyä tehtävän aikana. Kierron jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan vasemmalla sivulla.

Avoin luokka

Tulostettavat kyltit (PDF)
Tulostettavat kylttiselosteet (PDF)
* Tehtävää voidaan käyttää voittajaluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.
** Tehtävää voidaan käyttää mestariluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.
V Vauhdinmuutostehtävä
P Pysäyttävä tehtävä

40

**

Koirakko kiertää kahdeksikon kahden merkin ympäri tuomarin määräämällä tavalla. Houkutukset sijaitsevat kahdeksikon puolivälissä. Merkkien ja houkutusten etäisyys ontoisistaan 1,5 m – 2 m.

41

*

**

Ohjaaja lähettää koiran hallitusti valitsemastaan kohdasta hyppyesteen yli.
Tarvittaessa ohjaaja voi ottaa juoksuaskelia tehtäväkyltiltä alkaen ja 2 m esteen jälkeen. Koira tai ohjaaja saa esteen jälkeen hidastaa tai pysähtyä odottamaan rintamasuuntansa säilyttäen. Tämän jälkeen koira palaa seuraamaan. Hyppyesteen etäisyys tehtävätelineeseen on enintään 3 m tai tehtäväteline on kiinni esteessä.

42

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koirakko tekee yhdenaikaisesti 90 asteen tiiviin käännöksen oikealle rintamasuuntansa säilyttäen. Ohjaaja kääntyy paikallaan. Lopuksi koira istuu sivulle.

43

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koirakko tekee yhdenaikaisesti 90 asteen tiiviin käännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen. Ohjaaja kääntyy paikallaan. Lopuksi koira istuu sivulle.

44

P

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira pysyy paikallaan ohjaajan kääntyessä 90 astetta oikealle ja astuessa askeleen eteenpäin. Ohjaajan pysähdyttyä koira kutsutaan vasemmalle sivulle istumaan.
 
Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

45

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin
täyskäännöksen oikealle rintamasuuntansa säilyttäen. Ohjaaja kääntyy paikallaan.

46

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin
täyskäännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen. Ohjaaja kääntyy paikallaan.

47

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin
täyskäännöksen oikealle rintamasuuntansa säilyttäen. Ohjaaja kääntyy paikallaan.
Lopuksi koira istuu sivulle.

48

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin
täyskäännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen. Ohjaaja kääntyy paikallaan.
Lopuksi koira istuu sivulle.

49

P

Ohjaaja ohittaa tehtäväkyltin ja pysähtyy, koira istuu ohjaajan sivulle.
Ohjaaja ottaa sivuaskeleen suoraan oikealle koiran seuratessa rintamasuuntansa säilyttäen. Lopuksi koira istuu ohjaajan sivulle.
 
Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

50

P

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin. Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta vasemmalle sivulle istumaan.

51

P

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle istumaan.

52

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan makuuasentoon. Lopuksi koira ohjataan istumaan sivulle.

53

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan seisomaan.
Koiran seistessä paikallaan ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri pysähtyen lopuksi koiran viereen.
54
Ohjaajan kulkiessa suoraan eteenpäin, koira pyörähtää 360 astetta vasemmalle ohjaajan pysähtymättä. Pyörähdyksen jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan vasemmalla sivulla.

Voittajaluokka

Tulostettavat kyltit (PDF)
Tulostettavat kylttiselosteet (PDF)
* Tehtävää voidaan käyttää voittajaluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.
** Tehtävää voidaan käyttää mestariluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.
V Vauhdinmuutostehtävä
P Pysäyttävä tehtävä

61

**

Koirakko lähtee pysähtymättä peruuttamaan suoraan taaksepäin ohjaajan kolmen askeleen verran. Ohjaajan tulee askeleita ottaessaan käyttää paino selkeästi ensimmäisellä ja viimeisellä askeleella.
 
Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

62

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan seisomaan ja sitten
makuuasentoon.
Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.

63

P

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan seisomaan ja sitten istumaan

64

P

**

Koira pysäytetään seisomaan ohjaajan pysähtymättä. Koiran seistessä paikallaan ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri.
Lopuksi koira lähtee seuraamaan ohjaajan pysähtymättä.

65

*

**

Koira ja ohjaaja tekevät yhdenaikaisesti täyskäännöksen oikealle ohjaajan kääntyessä paikallaan. Käännöksen jälkeen koira palaa heti seuraamaan ja koiran seuraamispuoli on vaihtunut.

66

*

**

Koira ja ohjaaja tekevät yhdenaikaisesti täyskäännöksen vasemmalle ohjaajan kääntyessä paikallaan. Käännöksen jälkeen koira palaa heti seuraamaan ja koiran seuraamispuoli on vaihtunut.
67
Koirakko tekee yhdenaikaisesti täyskäännöksen siten, että ohjaajan kääntyessä paikallaan vasemmalle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle. Koirakko toistaa täyskäännöksen, jolloin kulkusuunta palautuu. Ohjaaja saa ottaa käännösten välissä korkeintaan kaksi askelta.

68

*

**

Koira ohjataan kulkemaan ohjaajan jalkojen välistä, jolloin koiran seuraamispuoli vaihtuu.
Koira ei saa pysähtyä tehtävän aikana.

69

*

**

Koira ohjataan vaihtamaan seuraamispuolta ohjaajan selän takaa.
Koira ei saa pysähtyä tehtävän aikana.

70

P

*

**

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle.
Koira ohjataan vaihtamaan seuraamispuolta ohjaajan selän takaa, minkä jälkeen koira istuu ohjaajan sivulle.
KYLTTEJÄ 71 – 78 KÄYTETÄÄN RADALLA
KOIRAN SEURATESSA OHJAAJAN OIKEALLA PUOLELLA
71
Ohjaaja ottaa sivuaskeleen suoraan vasemmalle koiran seuratessa rintamasuuntansa säilyttäen.
 
Ks. kilpailuohjeen 3.7 Askeleet.

72

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan takakautta ohjaajan oikealle sivulle.

73

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan oikealta ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle.

74

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan takakautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan.

75

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan oikealta ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan.

76

P

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu oikealle sivulle. Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan takakautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan.

77

P

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu oikealle sivulle. Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan oikealta ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan.

78

P

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan kiertämään ohjaajan ympäri vastapäivään.
Koira ei saa pysähtyä tehtävän aikana. Kierron jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan oikealla sivulla.

Mestariluokka

Tulostettavat kyltit (PDF)
Tulostettavat kylttiselosteet (PDF)
* Tehtävää voidaan käyttää voittajaluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.
** Tehtävää voidaan käyttää mestariluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella.
V Vauhdinmuutostehtävä
P Pysäyttävä tehtävä

81

**

Koira ohjataan kulkemaan ohjaajan kulkulinjan yli etuviistoon, jolloin koiran
seuraamispuoli vaihtuu. Koira ei saa pysähtyä tehtävän aikana.

82

**

Koira ja ohjaaja tekevät yhdenaikaisesti täyskäännöksen toisistaan poispäin kääntyen ohjaajan kääntyessä paikallaan. Käännöksen jälkeen koira palaa heti seuraamaan ja koiran seuraamispuoli on vaihtunut.

83

**

Koira ja ohjaaja tekevät yhdenaikaisesti täyskäännöksen toisiaan kohti kääntyen ohjaajan kääntyessä paikallaan. Käännöksen jälkeen koira palaa heti seuraamaan ja koiran seuraamispuoli on vaihtunut.

84

**

Ohjaaja lähettää koiran hallitusti valitsemastaan kohdasta putken läpi. Tarvittaessa ohjaaja voi ottaa juoksuaskelia kylttitelineeltä alkaen ja 2 m putken jälkeen. Koira tai ohjaaja saa putken jälkeen hidastaa tai pysähtyä odottamaan rintamasuuntansa säilyttäen. Putki voi olla suora tai taivutettuna kerran tai kahdesti. Koiran seuratessa vasemmalla putki voi olla taivutettuna oikealle ja päinvastoin. Kylttitelineen etäisyys putkeen on enintään 3 m tai kylttiteline on kiinni putkessa.

85

P

**

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen seisomaan kuono ohjaajaan päin. Ohjaajan seistessä paikallaan koira ohjataan peruuttamaan ohjaajasta suoraan poispäin vähintään kolmen koiran rungon mitan verran. Koira saa pysähtyä ohjaajan eteen seisomaan tai koira saa lähteä peruuttamaan suoraan liikeestä. Lopuksi koira palaa alkuperäiselle seuraamispuolelle.

86

**

Ohjaaja lähettää koiran hallitusti valitsemastaan kohdasta hyppyesteiden yli. Tarvittaessa ohjaaja voi ottaa juoksuaskelia tehtäväkyltiltä alkaen ja 2 m esteiden jälkeen. Koira tai ohjaaja saa viimeisen esteen jälkeen hidastaa tai pysähtyä odottamaan rintamasuuntansa säilyttäen. Koira saa tulla seuraamaan esteiden välissä. Sarjaesteessä voi olla 2 tai 3 estettä neljän metrin välein suorassa tai kääntyvässä linjassa. Tehtäväkyltin etäisyys ensimmäiseen hyppyesteeseen on enintään 3m tai tehtäväkyltti on kiinni ensimmäisessä hyppyesteessä.

87

P

**

Koira ohjataan suoraan liikkeestä makuuasentoon ohjaajan pysähtymättä. Koiran maatessa paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri.
Lopuksi koira lähtee suoraan makuuasennosta seuraamaan ohjaajan pysähtymättä.

88

P

**

Koira ohjataan suoraan liikkeestä istumaan ohjaajan pysähtymättä.
Ohjaaja jatkaa kulkuaan seuraavalle tehtävälle, joka on ”liikkeessä kutsu koira”.

89

P

Merkki sijaitsee 5 m päässä tehtäväkyltistä 45 astetta vasemmalle. Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Ohjaajan seistessä paikallaan, koira lähetetään merkille seisomaan korkeintaan 1 m päähän merkistä. Koiran seistessä paikallaan ohjaaja kulkee seuraavalle tehtävälle, joka on ”liikkeessä kutsu koira”.

90

**

Ohjaaja kutsuu paikallaan odottavaa koiraa pysähtymättä tehtävänsuorituspaikalla. Koira tulee kutsusta nopeasti ohjaajan sivulle seuraamaan ohjaajan jatkaessa kulkuaan. Ohjaaja saa sovittaa kulkunopeutensa kylttitelineen jälkeen niin, että koira ehtii seuraamaan ennen seuraavaa tehtävää. Koiran seuraamispuoli on edellistä tehtävää vastaava.
KYLTTEJÄ 91 – 95 KÄYTETÄÄN RADALLA
KOIRAN SEURATESSA OHJAAJAN OIKEALLA PUOLELLA
91
Koirakko tekee yhdenaikaisesti täyskäännöksen siten, että ohjaajan kääntyessä paikallaan oikealle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle.
92
Koirakko tekee yhdenaikaisesti täyskäännöksen siten, että ohjaajan kääntyessä paikallaan oikealle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle. Koirakko toistaa täyskäännöksen, jolloin kulkusuunta palautuu.
Ohjaaja saa ottaa käännösten välissä korkeintaan kaksi askelta.

93

P

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu oikealle sivulle. Koira pysyy paikallaan ohjaajan kääntyessä 90 astetta vasemmalle ja astuessa askeleen eteenpäin. Ohjaajan pysähdyttyä koira kutsutaan oikealle sivulle istumaan.
 
Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

94

P

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu ohjaajan oikealle sivulle. Ohjaaja ottaa sivuaskeleen suoraan vasemmalle koiran seuratessa rintamasuuntansa säilyttäen. Lopuksi koira istuu ohjaajan sivulle.
 
Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.
95
Ohjaajan kulkiessa suoraan eteenpäin, koira pyörähtää 360 astetta oikealle ohjaajan pysähtymättä. Pyörähdyksen jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan oikealla sivulla.