RALLY-TOKON VALMENNUSRENGAS

Rally-Tokoyhdistys järjesti valmennusrenkaaseen hakijoille näyttökokeen lauantaina 15.12.2018 Jyväskylässä. Näyttökoetta valvoivat rally-tokon ylituomarit Taru Leskinen ja Minna Hillebrand. Valmennusrenkaan jäsenet vuodelle 2019 ovat:

  • Anna Savolainen ja japaninpystykorva "Minttu"
  • Oona Tuormaa-Soikkeli ja bordercollie ”Ilo”
  • Henna Kyllönen ja cockerspanieli ”Hertta"
  • Mervi Lautsilta ja kultainennoutaja "Taiga"
  • Sara Kaaja ja lagotto romagnolo "Piola"
  • Saara Uljas ja polski owczarek nizinny "Susu"
  • Teresa Mäkinen ja bordercollie "Boston"
  • Taina Määttänen ja bordercollie "Mozart"
  • Annika Salo ja belgianpaimenkoira tervueren "Roki"
  • Tiina Puttonen ja bordercollie "Rousku"

Valmennusrenkaan tavoitteet ja toiminta

Valmennusrenkaan toiminnan tavoitteena on etsiä ja valmentaa lupaavia ja eteenpäin pyrkiviä koirakoita sekä järjestää valmennusrenkaan jäsenille esim. leirejä ja muita koulutustilaisuuksia. Lisäksi valmennusrenkaaseen kuuluvien ohjaajien välityksellä halutaan jakaa rally-tokon valmennustietoutta ympäri Suomen sekä paikallisissa harrastusyhdistyksissä että renkaan järjestämillä valtakunnallisilla koulutuspäivillä, jossa renkaan jäsenet toimivat kouluttajina, ja joilla kerätään varoja toiminnan ylläpitämiseen.

Valmennusrenkaalla on koulutuspäiviä ja mahdollisuuksien mukaan viikonloppuleirejä renkaan jäsenille. Koska yhteisiä kokoontumisia ei ole säännöllisesti, suurin koulutustyö tapahtuu kotona ja omissa treeniporukoissa. Koulutuspäiviin ja leireille on renkaan ulkopuolisten henkilöiden mahdollista päästä kuunteluoppilaaksi.  

Jäsenet

Valmennusrenkaan koko on noin 20 koirakkoa. Yhdellä ohjaajalla voi olla yksi koira kerrallaan valmennusrenkaassa. Valmennusrenkaaseen voivat hakea ainoastaan rally-tokon mestariluokassa kilpailevat koirakot. Valmennusrengaspaikka on ohjaaja- ja koirakohtainen.

Valmennusrenkaassa pysyäkseen ohjaajan tulee olla aktiivinen kilpailijana ja renkaan jäsenenä. Hänen tulee osallistua koiransa kanssa mm. rally-tokon SM-kilpailuihin. Koirakon tilanne tarkastetaan vuosittain (motivaatio, tavoitteet ja niiden täyttyminen, kilpailuhistoria, koulutuksiin osallistuminen, valmennusrenkaan hyväksi toimiminen ym.), ja tämän perusteella päätetään vuosittain koirakon pysymisestä renkaassa. 

Valmennusrenkaasta voidaan poistaa koirakko, joka ei enää täytä renkaassa pysymisen vaatimuksia. Koirakko voidaan poistaa myös ohjaajan omasta pyynnöstä, esim. elämäntilanteen muutoksen tai motivaation hiipumisen johdosta.

Valmennusrenkaalla on 1-2 vetäjää, jotka on usein valittu jäsenten keskuudesta. On mahdollista valita myös ulkopuolinen vetäjä. Renkaaseen kuuluu myös tuomariyhdyshenkilö, ellei renkaan jäsenistä löydy tuomareita.

Vaatimukset ohjaajalle ja koiralle

Valmennusrenkaaseen valittavan ohjaajan tulee olla:

 • Suomen Kennelliiton jäsen sekä Suomen kansalainen tai ollut 12 kk Suomessa kirjoilla
 • lajin huipulle pyrkivä, motivoitunut ja tavoitteellinen sekä sitoutunut pitkäjänteiseen työskentelyyn
 • halukas kehittymään kilpailijana
 • aktiivinen kilpailijana ja valmennusrenkaan jäsenenä
 • harrastaessaan ja kilpaillessaan käytökseltään korrekti niin tuomareita, kilpailujärjestäjiä kuin kanssakilpailijoitaan kohtaan
 • avulias, auttamishaluinen ja avoin jakamaan omaan koulutustietämystään sekä neuvomaan ja kannustamaan rakentavasti uusia, tulevia rally-tokokoirakoita
 • halukas osallistumaan erilaisiin valmennusrenkaan järjestämiin tapahtumiin kuten koulutuspäiviin ja -leireille, järjestettyihin koulutustilaisuuksiin jne.
 • sitoutunut osallistumaan rally-tokon koulutuspäiviin kouluttajana.

Päteviä esteitä toimintaan osallistumiselle ovat koiran tai ohjaajan sairastuminen, ohjaajan vanhempainloma, työ-, opiskelu- tms. henkilökohtaiset erittäin painavat syyt.

Valmennusrenkaaseen valittavan koiran tulee

 • olla Suomen Kennelliiton rekisteröimä (FI, EJ, ER, FIX)
 • olla työskentelyssään reipas ja palveluhaluinen
 • omata mestariluokan kilpailuoikeus
 • olla terve ja iältään alle 8-vuotias.

Koiran täytettyä 10 vuotta tarkastellaan jäsenyyttä koirakon kilpailuaktiivisuuden ja -menestyksen sekä koiran terveydentilan perusteella.

Valmennusrenkaaseen valittavan koirakon yhteistyön tulee selkeästi ilmentää hyvää ja toimivaa suhdetta koiran ja ohjaajan välillä. Koirakon työskentelyn tulee jäädä tuomareille, yleisölle ja kanssakilpailijoille positiivisesti mieleen.

Valmennusrenkaaseen hakeminen ja valintamenettelyt

Valmennusrenkaaseen haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen puheenjohtaja@rally-toko.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä kilpailijan nimi yhteystietoineen, Kennelliiton jäsennumero sekä koiran virallinen nimi, syntymäaika ja rekisterinumero. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio kilpailukirjasta sisältäen koiran koko rally-tokokilpailuhistorian.

Hakemuksessa tulee lisäksi vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi haen rally-tokon valmennusrenkaaseen?
 • Millainen on rally-tokotaustani?
 • Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteeni rally-tokossa?
 • Millä tavoin olen valmis panostamaan lajiin tavoitteideni saavuttamiseksi?
 • Miten olen valmis työskentelemään valmennusrenkaan hyväksi?

Viimeisimmän SM-kilpailun 1.-3.-sijoille sijoittuneet koirakot voivat päästä valmennusrenkaaseen ilman näyttökokeeseen osallistumista, mikäli he muuten täyttävät ohjaajalle ja koiralle asetetut vaatimukset sekä ilmoittavat hakuaikana halukkuutensa osallistua valmennusrenkaan toimintaan. Tällöin koirakkopaikka on voimassa yhden vuoden. Jatkaakseen valmennusrenkaassa, koirakon tulee osallistua näyttökokeeseen seuraavana vuonna.